Nivo 9: TOMB OF TIHOCAN (Tihokanova grobnica)

Neprijatelja: 17 Predmeta: 26, uključujući 4 ključa i deo Skiona Tajne: 2

(U ovom nivou ćete naći Magnume ako ih niste dobili ranije.)

Ciljevi: Pronađite put kroz niz soba i prolaza do same grobnice. Put je prilično linearan, ali moraćete skretati s puta i poplavljivati/isušivati neke oblasti da bi nastavili. Kada pronađete grobnicu, moći ćete konačno ubiti Pjera Dipona (Pierre DuPont) i uzeti njegov deo Skiona (drugi od tri komada). Konačno, treba da otključate grobnicu da bi saznali vaše sledeće odredište.

Opis: Plivajte dole i napred. Kada stignete do srebrne rešetke, plivajte dole prema njoj, okrenite se i plivajte napred dok ne dođete do poluge. Povucite je da snizite nivo vode, okrenite se i plivajte natrag prema površini. Popnite se na platformu i upotrebite prekidač da otvorite vrata desno.

Izvucite oružje i nastavite niz hodnik i kroz vrata koja ste upravo otvorili. Ubijte krokodila u sledećoj sobi. Primećujete blok koji izgleda kao pokretni ali ne možete da ga pomerite? On se zapravo pomera na GORE. Evo kako: popnite se zelenim stepenicama do vrha i skočite dole na drugu stranu. Skočite iz zaleta odatle do zelenkaste platforme pored četvertastog bloka gore na sredini sobe. Popnite se na ovaj blok s desne strane, vodeći računa da izbegnete strelice koje počinju da se izleću iz zidova i preko bloka.

Okrenite se desno i skočite iz mesta sa ugla bloka na platformu napred. Odatle skočite iz zaleta na platformu malo iza cevi za strelice. Popnite se u udubljenje i upotrebite prekidač da opet podignete nivo vode. Sada je onaj nepokretni blok isplivao na površinu do otvora iznad. Plivajte dole do mesta gde je blok bio i uzmite mali paketić, pa se popnite na blok i uđite u prolaz iza.

Pratite prolaz do otvora i plivajte dole i napred, opet dole prema srebrnoj rešetki, pa napred do podvodne poluge. Povucite je da još jednom snizite nivo vode i ubrzate vodenu struju. Vratite se do otvora iznad po vazduh, pa plivajte dole i napred niz vrlo dugačak podvodni tunel. Uz pomoć vodene struje Lara će brzo biti odneta do sobe gde može izroniti.

Izađite iz vode i ubijte pacova. Povucite pokretni blok jednom i iskoristite ga da se popnete na platformu iznad. Onda se popnite na četvrtastu platformu iznad, pa na pravougaoni sivi blok. Na vrhu ove sobe su 2 ulaza. Skočite na četvrtasti blok pored desnog ulaza, i odatle uskočite u taj ulaz. Izvucite pištolje i produžite niz prolaz. Pjer Dipon će tu čekati spreman da vas povredi. Pucajte malo u njega pa se povucite u ulaz. On bi trebalo da nestane kada to učinite. Ako se to ne desi, pokušajte opet. (Imaćete prilike da ga ubijete na kraju nivoa, ali sada čuvajte municiju koja se može potrošiti.)

Nastavite niz prolaz, ali ne trčite. Uskoro ćete doći do para makazastih sečiva. Stanite što bliže možete sečivima a da se ne posečete. Slušajte zvuke koje prave i kad čujete drugo "klang", skočite iz mesta kroz njih.

Nastavite niz stepenice i ubijte krokodila na dnu. Pokupite magnum municiju i 2 kutije čaura za sačmaru. Sada dobro pogledajte pod. Postoje tri kvadrata koji izledaju drugačije - po jedan u severoistočnom i jugozapadnom uglu i jedan kod stepenica. Stanite na sve 3 ploče koja reaguju na pritisak bilo kojim redom da otvorite prikrivena vrata - TAJNU #1.

Unutra je mala soba sa niskom rampom, 3 kosa bloka i malom platformom iznad. Postavite Laru leđima ka rampi i grudima uz stranu najnižeg kosog bloka. Skočite unazad na rampu i držite taster za Skok, i Lara će odskočiti od rampe pa skočiti napred na svaki od 3 kosa bloka redom, i na kraju se dočekati na platformi. Pokupite nagradu: veliki paketić i kutiju čaura. Spustite se dole i vratite se uz stepenice, kroz sečiva, do ulaza iznad malog bazena.

Skočite dole na četvrtasti blok i odatle skočite iz zaleta preko procepa da zgrabite ivicu udubljenja. Popnite se i pokupite čaure za sačmaru. Skočite pored sečiva na platformu desno. Sečivo će sada početi da se ljulja. Okrenite se ka njemu. Postavite Laru prema desnoj strani platforme, malkice ispred blede linije između dva podna bloka najbliža sečivu. Čim sečivo krene na levu stranu, skočite iz zaleta pored njega da zgrabite prag vrata ispred. Popnite se.

Pratite prolaz do procepa iznad sobe obrasle mahovinom. Okrenite se i odskočite da zgrabite ivicu poda. Pomerajte se na desno dok se ne budete mogli popeti. Idite niz kratki prolaz do prekidača i povucite ga da poplavite sobu ispod. Spustite se dole u vodu i izronite na istom mestu. (Ne plivajte napred ka otvoru kod stepenica gde ste ranije ubili krokodila.) Plivajte do drugog kraja pravougaonog otvora, izađite iz vode i ubijte pacova.

Idite do kraja ovog kratkog hodnika i opet skočite u vodu. Plivajte dole, pa opet gore kroz krivudavi prolaz dok ne budete mogli izaći iz vode u sobi sa šiljcima. Ostanite na stepeniku na nivou vode dok ne ubijete lava koji vreba u sobi. U prolazu u obliku U na suprotnoj strani sobe od šiljaka naći ćete prekidač. Povucite ga da otvorite vrata gore i probudite 2 gorile. Vratite se u sobu s šiljcima i popnite se u udubljenje i na stepenik. Odatle bi trebalo da možete ubiti majmune.

Kada budu mrtvi, skočite iz mesta da zgrabite platformu iznad i popnite se. Pređite je do procepa iznad šiljaka. Skočite iz mesta da uhvatite pukotinu levo od ulaza i pomerajte se desno doke se ne buete mogli popeti. Uđite u sobu i pokupite veliki paketić i ZLATNI KLJUČ (Gold Key). Skočite iz mesta s ulaza preko šiljaka. Onda se spustite u sobu ispod.

Popnite se u udubljenje pa izađite s druge strane, gde ćete naći ključaonicu kojoj odgovara vaš ključ. Upotrebite ga da podignete blokove u bazenu. Izvedite 3 skoka iz zaleta i jedan skok iz mesta da stignete na drugu stranu. Pokupite mali paketić desno od vrata pre nego što uđete.

Tu ćete videti zaključana vrata sa dve ključaonice pravo napred, dvoje zatvorenih vrata desno i još jednu sobu levo iza četvrtastih stubova. U toj sobi su još dvoja zatvorena vrata u prizemlju i jedna viša vrata. Tu su takođe i 4 tamna kvadrata na podu sa nekakvim natpisima (ploče koje reaguju na pritisak) i pokretni blok između dva stuba. Povucite blok dva puta da bi ga postavili na jedan od tamnih kvadrata. Odskočite i skočite na blok. Jedna vrata u drugoj sobi se otvaraju, oslobađajući gorilu. Ubijte ga sa bloka pa idite u sobu koju ste otvorili po magnum municiju i čaure za sačmaru.

Povucite blok još dva puta dok ne bude na tamnom kvadratu ispod visokih vrata. Opet, skočite na blok. Vrata visoko na zidu se otvaraju, zajedno sa drugim vratima u drugoj sobi, što pušta još jednog gorilu napolje. Upucajte ga sa bloka. Kada bude mrtav, okrenite se i skočite iz mesta sa ivice bloka da zgrabite ulaz. Popnite se i oprezno uđite. Još jedna zamka sa makazastim sečivima vam je na putu. Prođite je kao i prethodnu i uzmite veliki paketić i ZARĐALI KLJUČ. U povratku neće moći skočiti kroz sečiva a da Lara ne udari glavom o zid, pa umesto toga protrčite kroz njih.

Spustite se dole i idite okolo sa druge strane bloka. Povucite ga dva puta na tamni kvadrat, odskočite i skočite na vrh bloka na smaknete 4 pacova koji istrčavaju iz sobe levo. Skočite dole i uđite da uzmete mali paketić.

Vratite se do bloka i pomerite ga na poslednji tamni kvadrat. To otvara preostala vrata. Hodajte napred do ivice praga. Onda skočite preko iz zaleta u udubljenje da vas ne bi spljeskao par kotrljajućih stena. Pokupite drugi ZARĐALI KLJUČ, pa mali paketić na stazi i vratite se u daleku sobu sa zaključanim vratima.

Ne zaboravite da svratite u drugu malu sobu koju ste otvorili da uzmete čaure za sačmaru. Onda upotrebite dva zarđala ključa da otključate ova vrata. Iza ćete naći dugačku rampu koja vodi dole do podzemnog jezera.

Pre nego što skliznete dole, pokupite jednu tajnu. Snimite poziciju ako možete. Onda postavite Laru na desno stranu ulaza tako da gleda niz rampu. Okrenite je oko 30 stepeni na levo pa skočite iz mesta napred na mesto malo iza visokog kosog bloka. Držite taster za Skok i ona će izvesti niz od 5 skokova odskačući od stena pored rampe da bi na kraju uskočila u ulaz.

Ispred je pravougaona soba sa 5 lomljivih ploča koje štrče sa dve strane - dve desno, tri levo - i udubljenjem na dalekom kraju naspram ulaza. Stanite na sredinu ulaza skoro na ivicu pa izvedite sledeći niz skokova po pločama: skok iz mesta napred, skok u desno, skok napred, skok napred, skok u levo, i skok napred da uskočite u udubljenje. Ako propadnete možete se lako popeti napolje, ali moraćete startovati snimljenu poziciju da bi ponovo pokušali da dobijete tajnu.

Kada stignete u udubljenje, pokupite TAJNU #2, municiju za magnume i Uzi. Spustite se, pređite sobu, popnite se napolje i skliznite niz rampu u jezero.

Plivajte napred bez oklevanja. Na dalekoj strani jezera je četvrtasta siva platforma na koju se možete popeti. Ubijte krokodila u vodi, pa se okrenite i uđite u prolaz. Penjite se uz stene dok ne dođete do procepa visoko iznad jezera. Na dalekoj strani videćete prekidač. Levo je ravni blok sa kosinama sa dve strane. Hodajte uz ovaj blok, okrenite se, skliznite niz zadnju stranu i zgrabite ivicu. Popnite se i odmah skočite unazad da doskočite na četvrtastu platformu iza. Okrenite se i popnite se do prekidača. Upotrebite ga da otvorite podvodna vrata.

Skliznite ili zaronite u vodu, obrnite se i plivajte na desno kroz krivudavi tunel do druge strane jezera. Izronite i okrenite se ka vratima hrama, koja čuvaju dve statue kentaura. Plivajte dole i oko desne strane podvodnog stuba koji podupire stazu ispred hrama. Tu ćete naći dobro prikriveni podvodni prolaz. Plivajte kroz njega, pa kroz vrata koja ste upravo otvorili, do sobe u kojoj možete izroniti. Povucite prekidač ovde da otvorite vrata hrama. Plivajte natrag do jezera, ali nemojte izlaziti iz vode direktno kod ulaza. Umesto toga idite do leve strane i popnite se na peskovitu obalu.

Izvucite oružje i oprezno priđite vratima. Statua kentaura levo će oživeti i početi da ispaljuje vatrene lopte. Skočite natrag na ravnu peskovitu oblast. Kada vidite da lansira vatrenu loptu, skočite u stranu da je izbegnete. Nastavite da pucate i na kraju će eksplodirati. Ili, možete jurnuti pored statue u zgradu. Ona će oživeti kada budete prolazili, pa je možete ubiti iz zgrade, koristeći vrata kao zaklon.

Ako već niste, uđite u hram sada. [Druga statua neće još oživeti. (Prim.prev. U krajnjem slučaju, ne morate ni da se bakćete s kentaurima, pošto vam ne mogu ništa ako pobegnete u zgradu.)] Pripremite se za poslednji sukob sa Pjerom. Ovoga puta možete upotrebiti magnume, ako ih imate, da ga brže sredite. Kada bude mrtav, oduzmite mu ZLATNI KLJUČ, DRUGI DEO SKIONA (Scion) koji je on uzeo sa postolja u sredini sobe, i njegove MAGNUME. (Nećete dobiti dva seta magnum municije ako već imate oružje, ali će se računati kao da ste pokupili predmet u statistici.)

Sada, ako želite, možete se vratiti napolje i srediti drugog kentaura. Kada ga probudite, lako ga možete ubiti iz sigurnosti ulaza. On neće ući unutra. Samo ga uhvatite na nišan, držite taster za Akciju i skačite u stranu kad god lansira vatrenu loptu.

Na kraju, popnite se preko četvrtastih blokova na platforme sa strane sobe sa Skionom da pokupite 2 seta magnum municije. Onda skočite na terasu u zadnjem delu sobe. Pokupite veliki paketić i upotrebite ključ koji ste maznulo od Pjera u bravi tu gore da otvorite vrata dole. Siđite i uđite u Tihokanovu grobnicu da završite nivo.

Scena - za zapis dijaloga pogledajte ovde.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]