Nivo 8: THE CISTERN (Cisterna)

Neprijatelja: 34 Predmeta: 28, uključujući 5 ključeva Tajne: 3

(U ovom nivou ćete naći Magnume i sačmaru ako ih niste dobili ranije.)

Ciljevi: Pronađite dva zarđala ključa. Upotrebite jedan kod jednih od vrata u dvorištu sa bazenom. Iza ovih vrata ćete naći prvi od dva srebrna ključa. Poplavite dvorište koristeći prekidač koji ćete naći. Onda ćete moći dobiti drugi srebrni ključ. Upotrebite drugi zarđali ključ kod drugih vrata u dvorištu, i iza njih ćete naći zlatni ključ. Upotrebite srebrne ključeve i zlatni ključ da dođete do izlaza.

Opis: Spustite se u sobu ispod i ubijte velikog, gadnog pacova. Pronađite pokretni blok i gurnite ga dva puta u sledeću sobu. Idite oko njega sa strane i gurnite ga ispod prekidača. Popnite se na blok i pomerite prekidač da otvorite poklopac u podu kao i srebrna vrata, puštajući unutra još 2 pacova. Pobijte ih sa bloka pa skočite dole i uzmite veliki paketić iz male sobe iza srebrnih vrata.

Spustite se kroz otvoreni poklopac i izađite iz sobe ispod na isprekidan most koji ide preko ogromne sobe-dvorišta sa bazenom. Ne idite još dole. Prvo osmotrite okolinu. Napred na dalekoj (severnoj) strani dvorišta je terasa sa ogradom s obe strane. U prizemlju na istom zidu su mala metalna vrata. Levo (zapadno) su dve platforme sa zaključanim metalnim vratima. Ispod i iza njih, takođe na zapadnoj strani, su još jedna mala metalna vrata u prizemlju. Na desnoj (istočnoj) strani je najviša terasa, ispod koje je staza u obliku U sa četvrtastim stubom u jednom uglu. Na istoj strani je takođe otvor sa rampom ispod koja vodi do bazena a sa obe strane se nalazi po jedan gargojl (figura čudovišta). U jugoistočnom uglu (najbliže desno od vas) je platforma u obliku L sa pukotinom ispod. Gde da počnete...

Hodajte do kraja platforme na kojoj se nalazite. Odavde verovatno možete ubiti 2 pacova dole na zemlji. Skočite preko na kratku stazu ispred, sa koje možete ubiti 2 krokodila u bazenu. Vratite se na platformu kod ulaza. (Ovo ne morate prvo da uradite, ali uštedeće vam neke teškoće kasnije kada uđete u bazen kroz podvodni tunel.)

Skočite iz zaleta sa kraja platforme na uzdignutu platformu levo (ako ste okrenuti ka ulazu). Ubijte pacova, pa hodajte niz stepenik i na desno. Zgrabite pukotinu ispred i pomerajte se levo dok se ne budete mogli spustiti na blok sa čaurama za sačmaru. Okrenite se i zgrabite pukotinu sa druge strane ugla i nastavite da se pomerate levo dok se ne budete mogli popeti. Okrenite se desno, popnite se na vrh platforme i pratite je natrag prema ulazu. Na kraju ćete naći ZARĐALI KLJUČ (Rusty Key).

Idite skroz natrag na drugi kraj L-platforme, skočite dole na sivu oblast, pa se spustite na platformu ispod. Pratite je napred i na desno (iznad rampe) pa se popnite na četvrtasti stub u uglu. Odatle skočite iz mesta na visoku terasu.

SOBA S PREKIDAČEM: Idite uz stepenice sa pištoljima u rukama. Vaš drugar Pjer čeka unutra s leve strane. Pokušajte da dođete iza njega što brže možete i on će pobeći kroz vrata i nestati. (Ne zaboravite da upotrebite samo pištolje kada pucate u njega, pošto ga ne možete povrediti do kraja sledećeg nivoa.)

NE POVLAČITE JOŠ ONAJ PREKIDAČ. On poplavljuje cisternu, a vi treba da obavite još nekoliko stvari iznad vode.

(NAPOMENA: Ako čitate ovaj opis nakon što ste već prerano poplavili cisternu, u redu je. Samo ponovo povucite prekidač da je isušite, idite i radite svoj posao i ponovo je poplavite kada budete spremni. Durgi bi možda hteli da urade ovo iz zabave da vide zanimljivi efekat lebdećih krokodilskih leševa. Oni se dižu sa vodom ali zaboravljaju da potonu kada se voda opet snizi.)

Popnite se na blok u bližem desnom uglu (kada je Lara leđima okrenuta ka ulazu). Okrenite se i skočite iz mesta da zgrabite uzdignuti luk u sredini sobe. Popnite se i odatle skočite iz zaleta da zgrabite sledeću višu platformu. Popnite se i pokupite veliki paketić i čaure za sačmaru.

Vratite se putem kojim ste došli na drugu stranu sobe. Popnite se na obrnuti luk. Pokupite mali paketić, idite do vrha niske rampe i popnite se u jedva vidljivi otvor levo. To je TAJNA #1. Popnite se uz tri bloka da nađete još čaura za sačmaru. Nastavite do kosine. Skliznite napred i skočite u poslednjem trenutku da zgrabite platformu ispred. Popnite se, pokupite još 2 kutije čaura za sačmaru, pa skliznite opet dole u sobu ispod.

Popnite se preko niskog zida. Pre nego što skočite u vodu, sredite 2 pacova koji vrebaju ispod. Da bi to učinili, skočite preko rupe iznad vode u sredini sobe jednom ili dvaput. To bi trebalo da izmami pacove. Upucajte ih kroz otvor. Onda uskočite i plivajte kroz tunel dok ne budete mogli izroniti. Popnite se iz vode i upucajte još jednog pacova.

Idite do vrha stepenica. Skočite iz zaleta da zgrabite sivi blok preko puta. Popnite se, pa još jednom skočite iz zaleta da zgrabite platformu gde se nalazi drugi ZARĐALI KLJUČ.

Nastavite napred do jame sa 2 pacova. Ubijte ih odozgo. Možete ignorisati zelene stepenice ispod levo i pukotinu desno. Samo se spustite dole, hodajte do rampe i skliznite natrag u dvorište.

Kada budete na platformi napolju, skrenite levo i skočite iz mesta da zgrabite platformu iznad. Popnite se na vrh L-platforme i pratite se oko jugoistočnog ugla do mesta gde ste pokupili prvi zarđali ključ. Spustite se niže, idite uz stepenice gde ste ubili pacova i i skočite natrag na platformu kod ulaza. Hodajte do kraja i skočite preko na kratku platformu. Odatle skočite iz zaleta da zgrabite platformu ispred prvih zaključanih vrata levo. Popnite se i iskoristite jedan zarđali ključ da otključate vrata.

ZAKLJUČANA VRATA #1: Par gorila čeka u bočnim udubljenjima pozadi. Idite napred i izmamite ih napolje, pa se povlačite pucajući. Ili, uđite, okrenite se i popnite se na platformu iznad vrata da ih ubijete.

Sa platforme iznad vrata skočite iz zaleta na sledeću višu platformu. U tom trenutku se Pjer opet vraća. Možete ili pucati u njega odatle ili sići dole i pokušati da ga isterate. Na kraju će pobeći.

Ako ste se spustili dole, vratite se na drugu platformu. Odatle skočite iz zaleta da zgrabite treću, gde ćete naći veliki paketić. Skočite još jednom iz zaleta da zgrabite četvrtu i najvišu platformu. Popnite se i hodajte do ivice, prema udubljenju sa magnum municijom ispod. Odstupite jedan korak i izvedite 'zaranjanje-i-kotrljanje' (Skok+Hodanje+Napred - Alt+Shift+strelica gore), i Lara će dospeti na platformu. Ili, kada se popnete na četvrtu platformu, hodajte do ivice i okrenite se tako da je Lara leđima okrenuta ka udubljenju sa municijom. HODAJTE unatraške do ivice. Onda napravite jedan korak napred (držeći taster za Hodanje). Izvedite skok (salto) unazad i Lara će se dočekati na platformi. (Prim.prev. Kod mene ovaj drugi način nije upalio - Lara je udarila leđima o platformu, pala dole i razbila se k'o zvečka. Bolje pokušajte sa 'zaranjanjem'.) Pokupite municiju. (NAPOMENA: Ako niste našli MAGNUME u Koloseumu, dobićete ih ovde umesto municije.)

Sada upotrebite skok iz zaleta sa hvatanjem da se vratite na najvišu platformu. Okrenite se i ovoga puta skočite iz zaleta da zgrabite uzanu pukotinu iznad udubljenja gde ste našli municiju. Pomerajte se desno dok se ne budete mogli bezbedno spustiti.

Pratite prolaz, skočite dole na sivu platformu, pa idite dole i okolo na levo, klizeći dok ne dođete na ravno mesto iznad poslednje kratke rampe. Ubijte krokodila odavde. Onda skliznite na pod i odmah skočite ili se popnite na niski blok u dalekom levom uglu da ubijete još jednog krokodila. Treći krokodil vreba u prolazu iza rampi. Uđite s desne strane i uzmičite pucajući. Kada bude mrtav, idite kroz prolaz, ubijte pacova i pokupite veliki paketić.

Vratite se u sobu, popnite se uz dva bloka u uglu, okrenite se i skočite iz mesta da zgrabite malu platformu u sredini sobe. Popnite se i skočite iz zaleta da zgrabite platformu u uglu. Okrenite se desno i skočite iz zaleta na sledeću platformu. Skočite dole na platformu ispod. Sada se okrenite licem ka pukotini u zidu. Zgrabite je i pomerajte se levo dok se ne budete mogli popeti u ulaz.

Pomerite prekidač da otvorite vrata. Uđite oprezno - dole su šiljci i 2 pacova. Jedan pacov neće izaći dok ne siđete dole, zato ubijte prvog odozgo, skočite preko rova sa šiljcima i spustite se s druge strane iza šiljaka. Onda ubijte drugog pacova.

Nastavite dok se ne budete mogli spustiti na blok u sobi obrasloj mahovinom. Ubijte pacova ispod sa bloka ako možete. Skočite dole, uđite u sledeću sobu i ubijte još jednog pacova. Popnite se zelenim stepenicama i odatle se popnite na platformu, pa onda na višu platformu desno. Idite do kraja ove platforme, skrenite desno i skočite iz zaleta na platformu ispod. Popnite se na sledeću platformu, okrenite se desno i skočite iz zaleta na platformu iza. Odatle skočite iz mesta u udubljenje sa prekidačem. Upotrebite ga da otvorite vrata u prizemlju.

Siđite dole i uzmite SREBRNI KLJUČ (Silver Key). Odmah se prevrnite i izvucite pištolje za još jedno prepucavanje sa Pjerom. (Je l' ovaj tip prolazi kroz zidove, ili šta?!) Kada nestane, uskočite u bazen i plivajte kroz podvodni prolaz u sledeću sobu gde možete izroniti.

Visoko gore na platformama je par pacova. Uskoro će se vratiti ovamo, ali da sebi olakšate posao možete ubiti jednog sada. Skačite pravo uvis sa pištoljima u rukama dok ga ne uhvatite na nišan. Onda skačite i pucajte dok ne bude mrtav. (Obratite pažnju na mesto visoke poluge i malih vrata i drugim srebrnim ključem iza.) Sada opet uskočite u bazen i pratite drugi, krivudavi prolaz natrag do bazena u glavnom dvorištu.

Ako niste sredili one krokodile ranije, izađite brzo iz vode i uradite to. Ako jeste, nastavite da plivate da pokupite TAJNU #2: uplivajte u jedan od otvora na zapadnoj strani (levoj, ako dolazite iz podvodnog tunela). Oni su povezani malim tunelom u obliku U. U sredini tog podvodnog prolaza, u plitkom udubljenju, je municija za magnum.

Izađite iz bazena na dnu rampe (na istočnoj strani, između dva gargojla). Penjite se/skačite do staze iznad, i odatle na terasu i u prostoriju sa rešetkastim podom. Sda povucite onaj prekidač da poplavite oblast.

Vratite se napolje i plivajte dole ka severnom kraju nekadašnjeg bazena, kroz onaj mali otvor iz koga ste ranije izašli. Pratite tunel natrag do sobe sa dve platforme s pacovima i srebrnim ključem. Ako ste ubili jednog od pacova ranije, popnite se na platformu sa mrtvim pacovom i ubijte drugog odatle. Pokupite mali paketić na jednoj platformi, i veliki paketić i čaure za sačmaru (ili SAČMARU) na drugoj. Uskočite natrag u vodu i povucite polugu da otvorite vrata ispod. Zaronite do dna, pokupite SREBRNI KLJUČ i izađite kroz vrata koja se automatski otvaraju. Plivajte gore do površine. Izađite iz vode na platformu kod desnih vrata od para sličnih (na zapadnom zidu).

ZAKLJUČANA VRATA #2: Otključajte vrata drugim zarđalim ključem. Skočite u vodu i plivajte dole kroz šiljke. (Nisu opasni sada kada ste u vodi.) Skrenite desno, pa plivajte na dole i okrenite se. Napred i na levo je mali otvor. Plivajte kroz njega, pokupite mali paketić i ZLATNI KLJUČ pa izađite. (Vrata se automatski otvaraju.)

Izronite i brzo izađite iz vode, jer sada treći krokodil pliva okolo. Ubijte ga i krenite ka kitnjastoj terasi (na severnoj strani).

Popnite se gore ali pre nego što uđete pronađite pokretni blok levo od ulaza. Gurnite ga jednom i uđite u sobu iza, TAJNU #3. Idite ispod terase do daleke strane rampe. Okrenite Laru leđima ka rampi. Odskočite da se uverite da se nalazi najbliže moguće rampi. Onda skočite unazad na rampu i i dalje držite taster za Skok da odskoči na terasu. Pokupite 2 kompleta magnum municije i veliki paketić.

Vratite se do zaključanih vrata i upotrebite 2 srebrna ključa da ih otključate. Uđite i popnite se na četvrtasti stub desno. Okrenite se i skočite iz mesta da zgrabite platformu iznad vrata. Popnite se. Skočite iz zaleta na platformu sa zlatnom ključaonicom. Odmah se bezbedno spustite na zemlju da se sklonite s puta besnom gorili. Opet se popnite do platforme iznad ulaza i ubijte ga odatle. Skočite preko i upotrebite zlatni ključ da otključate vrata ispod.

Ne spuštajte se dole dok ne ubijete 2 lava koji se pojavljuju. (Možete skočiti natrag na drugu platformu da ih lakše nanišanite ako treba.) Kada sve bude čisto uđite u sledeću sobu. Oprezno napredujte. U podu se nalazi nekoliko labavih ploča, a ispod nekih se nalaze šiljci. Ispod daleke leve ploče je mali paketić, pa stanite na nju da se polomi i uzmite ga. Ostale izbegavajte.

Pozadi je prekidač. On otvara vrata desno oslobađajući 3 lava. Možete povući prekidač i skočiti na blok da pobijete lavove. Ili, ne povlačite prekidač i sačekajte da ih kasnije sredite odozgo. Ili možete totalno izbeći lavove pošto u toj sobi nema ničega korisnog.

Idite okolo desno od prekidača i pronađite pokretni blok. Povucite ga dva puta. (Iza je izlaz ali ne idite još tamo.) Idite okolo sa strane bloka i povucite ga napolje prema velikoj sobi. Kada ne budete mogli dalje vući, obiđite blok i gurnite ga još jednom. Sada ga možete iskoristiti da se popnete na terasu.

Izvucite oružje i idite na svaki kraj platforme da izmamite par pacova. Usput pokupite veliki paketić i 2 kompleta magnum municije. Ako želite, idite do dobro osvetljenog ulaza i ubijte 3 lava odozgo. Spustite se ili u lavlju sobu ili na blok koji ste vukli. Ako odete u lavlju sobu, tamo je prekidač koji otvara vrata.

Da završite nivo, uskočite u zeleni vodom ispunjeni bunar koji je bio iza pokretnog bloka.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]