Nivo 6: COLOSSEUM (Koloseum)

Neprijatelja: 26 Predmeta: 14, uključujući magnume i 1 ključ Tajne: 3

Ciljevi: U prvom stadijumu treba da uđete u Koloseum. Kada to uradite, morate pronaći prekidače da otvorite svaku od soba u uglovima redom dok ne dobijete ključ da otključate izlaz, koji je u kraljevskoj loži (onoj sobi sa nameštajem i terasom iznad arene).

Opis: Pratite prolaz dok se ne proširi u pećinu s bazenom. Upucajte krokodila, pa uskočite i plivajte dole uz desnu stranu, pa onda na levo. Izronite u sledećoj oblasti - velikoj pećini sa zgradom, valjda ulazom u Koloseum.

Jedan lav vas očekuje blizu zgrade. Ako ga možete videti iz vode, sačekajte da ode iza zgrade pre nego što se popnete na obalu, pa ga ubijte dok napada. Krenite prema levoj strani zgrade i ubijte još jednog lava. Onda uđite. Stepenice desno vode do ćorsokaka. Kada krenete uz stepenice levo, treći lav će se sjuriti na vas, pa skačite unazad pucajući.

Kapija na vrhu stepeništa se ne može još otvoriti. Zato idite okolo do zadnje leve strane zgrade gde ćete naći gomilu kamenja na koju se možete popeti. Sa vrha stena skočite preko na ispust koji ide oko zgrade. Hodajte po nižem ispustu oko prednjeg dela zgrade sve do daleke strane i pokupite veliki paketić.

Pratite ispust natrag do zadnjeg dela zgrade. Popnite se na niski blok, okrenite se i skočite pravo uvis da zgrabite viši ispust. Popnite se i pratite ispust okolo do prednje strane. Skočite iz zaleta preko prekida u ispustu i nastavite do kraja. Onda skočite ukoso na ravno mesto napred i na desno.

Dole i na levo videćete dobro osvetljeni otvor pećine. Ići ćete tamo uskoro, ali prvo idemo po nešto. Pogledajte pravo napred i malo na desno. Vidite četvrtasti otvor pećine na suprotnom zidu? Tamo smo krenuli. Skliznite niz stene napred i hodajte prema dalekom desnom uglu ravne oblasti. Sada bi trebalo da vidite četvrtasti ravni blok malo napred i ispod, strmo iskošenu stenu napred i na desno, a iza toga na desno još jedno ravno mesto. Skočite iz zaleta preko ugla strme stene na ravno mesto iza. Hodajte napred do desnog ugla pa skočite iz mesta da doskočite blizu ulaza. Uđite i pokupite čaure za sačmaru - TAJNU #1.

Da se vratite do dobro osvetljene pećine, prvo izađite na blok ispred vrata. Okrenite se na desno i popnite se gore na viši blok. Odatle, skočite iz zaleta na ravni blok blizu ulaza u pećinu. Ako promašite i skliznete niz stene, popnite se opet na zgradu u zadnjem uglu i pratite gornji ispustdo kraja. Spustite se u pećinu.

Idite do ivice jame i upucajte 2 krokodila odozgo. Spustite se u jamu da uzmete mali paketić. Popnite se napolje u desnom uglu gde se nalazi niski blok na koji se možete popeti da dohvatite ivicu jame. Okrenite se na desno i pronađite pukotinu u zidu taman iznad Larine glave. Skočite uvis da zgrabite pukotinu, pa se pomerajte desno. Negde na pola puta preko jame popnite se u pećinu. Ovo je TAJNA #2 - još čaura za sačmaru. Vratite se do otvora iznad jame, odskočite i uhvatite ivicu, pa nastavite da se viseći pomerate na desno dok ne stignete na drugu stranu.

Pratite tunel dok se ne budete mogli spustiti u Koloseum. Sada ste na drugoj strani kapije na koju ste naleteli na početku nivoa. Prekidač ovde otvara kapiju, ali ako nemate neki razlog da se vratite na početak nivoa, ostavite ga.

Idite uz stepenice i spremite se za još jedan sukob sa Pjerom. Kada ga oterate, pogledajte u arenu. Možete da upucate gorilu i 2 lava koji vrebaju dole pre nego što se spustite tamo.

(NAPOMENA: Ako vam ne smeta da propustite nekoliko neprijatelja i jedan predmet, možete preskočiti sledeće dve prostorije. Nastavite opis dole kod *.)

Spustite se na pod arene i krenite prema severoistočnom uglu, gde ćete naći ulaz koji vodi do rampe. Spremite oružje, skliznite dole i ubijte 2 lava na dnu. Povucite 2 prekidača. Jedan otvara izlaz, drugi kapiju negde drugde. Pratite prolaz do jame unutar arene. Još 3 lava će biti puštena gore. Možete ubiti bar jednog ili dva iz jame tako što ćete čekati da se približe. Ako je neophodno, popnite se da ih namamite bliže, pa skočite natrag u jamu. Onda skačite gore-dole da uzmete jednog od njih na nišan i nastavite da skačete i pucate dok ne bude mrtav. Kada šanse budu više na vašoj strani, popnite se iz jame i ubijte poslednjeg lava (ili lavove).

Pređite arenu do gomile smeđih stena u jugoistočnom uglu. Još jedan lav će napasti odatle. Sredite ga pa idite iza stena do kapije koju ste upravo otvorili. (NAPOMENA: Sada čitajte unapred da bi mogli da odlučite da li želite da idete lakšim ili težim putem kroz sledeću oblast.)

Uđite i skliznite niz rampu u sobu sa dve kapije i jednim vratima. Da bi izašli, moraćete izvesti komplikovan niz koraka. Idite u udubljenje na dalekoj levoj strani sa sivom pločom koja reaguje na pritisak na podu u uglu. Ona otvara spoljne kapije. Čim siđete s ploče tajmer se uključuje i kapije se ubrzo spuštaju.

Evo šta treba da radite: snimite poziciju ako možete. Stanite na prednji kraj ploče. Kada budete spremni, potrčite/skačite napred i na levo kroz kapiju. Pomerite prekidač da otvorite treću kapiju u drugoj sobi. Pritisnite Gledanje da povratite Larinu perspektivu, pa Kotrljanje, i istrčite napolje i na levo, kroz drugog kapiju. Nastavite kroz treću kapiju u prolaz. Sada se više ne morate žuriti. Povucite prekidač da otvorite izlazna vrata. Pokupite mali paketić, stanite na ploču da otvorite kapiju i krenite ka izlazu. (Ako ostanete zatvoreni u bilo kojoj sobi, samo stanite na ploču da otvorite kapiju, istrčite napolje i počnite iz početka. Ili startujte snimljenu poziciju ako je imate.) Produžite do jame sa šiljcima, hodajte pažljivo kroz šiljke i popnite se uz stene do vrha.

(*NAPOMENA: Postoji način da se obiđe ova zamka. U stvari, nećete morati ići ni u sobu sa rampom i 2 lava na dnu. Umesto klizanja niz rampu u sobu s kapijama, idite do daleke (južne) ivice jame s šiljcima i odskočite i uhvatite ivicu tako da visite iznad šiljaka. Pomerajte se na levo. Lara će stići negde na pola puta ali neće moći dalje zbog stena. Treblo bi da možete videti njenu senku na zemlji između šiljaka. Spustite se dole i produžite.)

Kada budete na vrhu smeđe gomile stena, popnite se pozadi da nađete kutiju čaura za sačmaru. Siđite opet dole i idite do prednjeg dela kamene gomile. Skočite iz zaleta preko na drugu gomilu stena. Hodajte do ravne stene na uglu zgrade i skočite iz zaleta odatle da zgrabite ivicu terase iza. Popnite se i spremite oružje.

Ubijte 2 gorile unutra. Obratite pažnju na ključaonicu i ogradu desno, i stepenice koje vode do zatvorenih vrata pozadi. Vratićete se kasnije. Na levom zidu zadnje prostorije je sivi pokretni blok. Povucite ga dva puta, pokupite mali paketić iza njega i pomerite prekidač koji otvara vrata sobe u jugozapadnom uglu arene. Skočite iz mesta sa terase natrag na gomilu kamenja, pa skliznite niz nju do zemlje.

Idite do jugozapadnog ugla arene i popnite se do gledališta preko kamenog bloka. Popnite se uz stepenice/sedišta do sobe u uglu. Ubijte 2 slepa miša u predsoblju, pa idite kroz vrata koja ste upravo otvorili. Trčite napred da upadnete u jamu, i kamena kugla će preletiti iznad vaše glave. Popnite se iz jame i preskočite je. Idite u sobu na vrhu rampe i pomerite prekidač da otvorite vrata sobe u severozapadnom uglu arene. Skliznite niz sledeću rampu unatraške, uhvatite ivicu i spustite se u predsoblje ispod.

Izađite iz sobe i pripremite se za još jednu pucnjavu sa Pjerom. Ovoga puta on je u društvu jednog lava. Kada lav bude mrtav a Pjer pobegne, produžite do severozapadne sobe, kod dela gledališta gde su sedišta porušenaKoloseum - put do tajne sobe (dijagram). Ubijte još 2 slepa miša u predsoblju, pa pratite prolaz do osvetljene sobe iza.

Na vrhu ove sobe iza tempiranih vrata je tajna soba. Potrebno je izvesti još jedan niz preciznih skokova da bi stigli tamo. Napravila sam dijagram, koji će nadam se to učiniti malo lakšim. Opis koji sledi odnosi se na oblasti označene slovima na dijagramu. Možete verovatno uspeti i bez slike, ali vizuelna pomoć vam može koristiti.

Prvo, podesite jačinu zvuka tako da bude dovoljno glasno da čujete vrata gore kako se otvaraju i zatvaraju. Postavite Laru pored prvog stuba levo, leđima okrenutu ka ulazu i sa levim stopalom naspram sredine osnove stuba (A). Kada stanete na ovo mesto vrata gore će se otvoriti. Odskočite jednom. Podesite Larin ugao tako da je okrenuta pravo prema desnoj strani niže četvrtaste platforme napred (B). (Snimite poziciju ako možete.) Sada, skočite iz zaleta preko mesta koje otvara vrata da doskočite na nisku platformu (B). Dok Lara skače, pustite taster za Napred, ali nastavite da držite Skok. Čim doskoči, pritisnite Desno, pa Nazad, pa Levo, pa Napred (dok celo vreme držite Skok). Ako ste se dobro namestili ona će skočiti u stranu sa niske platforme na platformu iznad i na desno (C), skočiti unazad odatle na platformu iznad i iza (D), skočiti u stranu osatle na platformu levo i tačno iznad mesta gde ste počeli (E), pa skočiti napred na platformu ispred tajnih vrata (F). Ako ste skokove izveli u jednom neprekidnom nizu, vrata će još biti otvorena i možete protrčati kroz njih.

Ovo je TAJNA #3, koja se sastoji od MAGNUMA, 2 velika paketića i Uzi municije. Pokupite sve i izađite. (Vrata se automatski otvaraju.) Pre nego što krenete da silazite, skočite iz zaleta na platformu levo, gde se nalazi prekidač. Upotrebite ga da otvorite vrata sobe u severoistočnom uglu.

Da siđete dole, skočite iz zaleta natrag na platformu ispred vrata. Hodajte do prednje ivice, odskočite i skočite IZ MESTA na platformu ispod (E). Okrenite se levo, hodajte do ivice, odskočite i skočite još jednom IZ MESTA dole na sledeću platformu (D). Visite i spustite se na zemlju.

Idite u sobu u severoistočnom uglu arene. Popnite se u ulaz koji ste upravo otvorili. Upotrebite prekidač da otvorite vrata pozadi sobe sa terasom i gorilama. Uskočite u bazen i pratite podvodni prolaz dok ne budete mogli izroniti. Popnite se napolje i pokupite mali paketić. Pronađite pokretni blok i gurnite ga dva puta. Idite okolo do desne strane i povucite ga jednom da oslobodite udubljenje. Unutra je ZARĐALI KLJUČ (Rusty Key). Uzmite ga i plivajte natrag do prethodne sobe, pa izađite.

Sada je još jedan gorila na podu arene. Ubijte ga, spustite se dole i popnite se opet do sobe s terasom. Idite pozadi, kroz vrata koja ste maločas otvorili, i uzmite još jedan mali paketić. Vratite se u glavnu sobu sa nameštajem. Ako hoćete da pobijete sve neprijatelje, možete upucati još 2 gorile koji sada trče dole po areni. Kada budete spremni da idete dalje, upotrebite ključ u bravi da otvorite kapiju.

Uskočite u vodu i plivajte dole, pa napred i gore do malog četvrtastog otvora kroz koji se možete popeti iz vode. Plivajte brzo da izbegnete krokodila, kojeg onda možete ubiti iz ove male sobe. Povucite prekidač da otvorite kapiju na drugom kraju podvodnog tunela. Plivajte tuda da završite nivo.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo] [Spisak svih nivoa]