Nivo 5: ST. FRANCIS’ FOLLY (Manastir Svetog Frensisa)

Neprijatelja: 23 Predmeta: 19, uključujući 4 ključa Tajne: 4

(Jedan od predmeta će biti sačmara, ako je niste pronašli ranije.)

FMV film - za zapis dijaloga pogledajte ovde.

Ciljevi: U prvom delu nivoa, treba da otvorite vrata da dođete do prekidača koji otvara put u drugu oblast. U ovom delu, treba na pronađete četiri prekidača da otvorite četvoro vrata. Iza svakih vrata se nalazi po jedan ključ. Sva četiri ključa su potrebna da se otvore izlazna vrata.

Opis: Odmah na početku nivoa se popnite na jednu od platformi pored zidova – bilo levo ili desno – jer će vas napasti 2 lava. Ubijte ih sa sigurnog mesta i nastavite napred i na desno.

Ugledaćete pokretni blok u udubljenju sa dve omege (grčko slovo, omega (omega), koje liči na potkovicu) na zemlji. Povucite blok jednom na najbližu omegu. Prikazaće vam se vrata na balkonu iznad vas. (Treba još da povučete jedan prekidač da bi otvorili ta vrata, ali neće vredeti ako niste prvo povukli blok.) Posle toga gurnite blok dva puta na drugu omegu. Ovo otvara vrata na vrhu platforme napred. Gurnite blok još jednom tako da bude pored pravougaonog bloka levo. (Kasnije ćete se penjati tuda.)

Idite do vrata koja ste upravo otvorili – na niskoj platformi na kraju sobe. Spremite oružje i stanite na ulaz. Nemojte još ulaziti. Ako stanete na ploču sa naslikanom omegom vrata iza vas će se zatvoriti. Čućete zvuke gorila iznutra. Verovatno možete ubiti jednog od 2 gorile sa ulaza ako sačekate da siđe niz stepenište na levo. Sada uđite u sobu. Ako preskočite ploču vrata će ostati otvorena. Ubijte drugog gorilu dok bude silazio sa platforme desno.

Ako se stali na ploču i vrata su se zatvorila, popnite se uz stepenice do platforme desno. Povucite prekidač da otvorite vrata.

Povucite prekidač u centru prizemlja da bi otvorili vrata iznad udaljenog kraja velike prostorije napolju. To takođe prouzrokuje da se niotkuda pojavi gorila na platformi levo. Ubijte ga dok bude silazio niz stepenice.

Sada oprezno izađite iz sobe. Izvucite pištolje i spremite se da pucate na Pjera Dipona (Pierre DuPont), koji će vrebati među blokovima. Važno je da koristite samo pištolje da bi sačuvali municiju i izbegnete da izgubite previše energije, pošto sada ne možete ubiti Pjera. Možete koristiti vrata kao zaklon, pojavljujući se povremeno da privučete njegovu pažnju. Ako potrčite za njim pucajući, možete izgubiti više energije, ali će on brže nestati. Ponovo će se pojavljivati s vremena na vreme i kasnije, na kraju devetog nivoa (Tomb of Tihocan), ćete moći da ga konačno dokrajčite.

Kada ode, idite do pokretnog bloka i popnite se na njega. (Prvo proverite da li ste ga maksimalno gurnuli prema sobi sa gorilama i prekidačima.) Skočite iz mesta da zgrabite kameni blok pored. (Izvođenje ovog skoka može biti malo teže ako niste uvežbani. Dovedite Laru skroz do ivice i onda pritisnite Skok + Akciju + Napred brzo jedno za drugim, držeći Akciju da Lara ne bi pustila ivicu.) Popnite se.

Okrenite se levo, dođite do ivice, odskočite jednom i skočite iz zaleta da zgrabite sledeći stub. Popnite se. Idite do udaljenog levog ugla i namestite Laru licem prema terasi ispred ulaza malo dalje. Odskočite i skočite još jednom iz zaleta do terase.

Unutra je nekoliko kosih blokova sa platformom gore. Treba da izvedete komplikovanu kombinaciju skokova da bi stigli do nje. Da bi lakše objasnila, napravila sam dijagram. Slova u tekstu se odnose na oblasti označene tim slovima na dijagramu. Ovo verovatno možete izvesti i bez slike, ali može vam pomoći.

Evo šta treba da radite: Kad uđete u sobu, videćete jedan kosi blok koji se spušta do poda s leve strane (A). Postavite Laru u ulaz licem prema kosom bloku, tako da joj stopalo bude na liniji maleckih trouglova koji se protežu ulazom. (To je crvena linija u dijagramu.) Idite napred koliko god je moguće prema kosom bloku. Odskočite nazad pa pritisnite i držite taster za Akciju. Pritisnite Skok + Napred, pa pustite napred dok držite Akciju i Skok. Lara će skočiti napred na kosi blok (A), skočiti unazad na kosi blok iza nje (B), okrenuti se licem prema nižem delu kosine i skočiti da se uhvati za ivicu platforme iznad. Pustite Skok i pritisnite Napred da bi se popeli na srednji nivo.

Ovde ćete naći još 2 kosa bloka – niži levo (C), i viši desno (D). Namestite Laru prema sredini nižeg bloka sa leđima naslonjenim na viši blok. Držite Akciju i pritisnite Skok + Napred. Pustite Napred ne puštajući Skok i Akciju, i Lara će skočiti napred na kosi blok (C), skočiti unazad na viši blok (D), pa skočiti napred da zgrabi platformu iznad (F). Popnite se na gornji nivo.

Ovo je TAJNA #1, koja uključuje veliki paketić i municiju za sačmaru. Izbegavajte lomljivi pod u uglu (E). Da bi sišli, spustite se sa platforme na mestu gde ste se popeli (F).

Izađite na terasu i skočite iz zaleta na najbliži četvrtasti stub desno. Odatle, okrenite se desno i skočite iz mesta natrag na niži stub. Okrenite se levo i hodajte do ivice ovog stuba. (Pokretni blok bi trebalo da sada bude iza vas.) Skočite iz mesta da uhvatite ivicu i popnite se na visoki blok. Pokupite veliki paketić. Sada skočite iz zaleta na zlatno-smeđu platformu iza.

Odatle treba da preko platformi dođete do balkona sa vratima na kraju, koja ste ranije otvorili. Uđite i nastavite do dugog strmog hodnika.

Naspram dna strmog hodnika je tajna soba u koju je prilično teško dospeti. Postoje dva načina da se ovo izvede, i oba su podjednako teška. Ako igrate na kompjuteru, snimite poziciju ovde. Onda: (1) Skliznite niz kosinu licem napred. Momenat pre nego što stignete do kraja pritisnite Skok da bi Lara skočila i dočekala se na nižu rampu ispod. Skliznite i, trenutak pre kraja, pritisnite Skok i Akciju, tako da Lara skoči sa male rampe i uhvati ivicu vrata preko puta. Popnite se. Ili, (2) klizite niz kosinu unatraške (licem prema uzbrdici). Držite Akciju tako da Lara uhvati kraj kosine. Pustite Akciju da se spustite na manju kosinu ispod. Onda skočite napred i Lara će odskočiti sa rampe u tajnu sobu iza nje.

Pokupite mali paketić i čaure za sačmaru, TAJNU #2. (Umesto čaura dobićete SAČMARU, ako je nemate od ranije.) Idite do malog udubljenja napred i spustite se u sobu ispod. NEMOJTE JOŠ POVLAČITI TAJ PREKIDAČ. Umesto toga idite do otvora sa vodom i upucajte krokodila dole. Skočite u vodu, okrenite se i plivajte napred do malog otvora u tavanici. Izađite iz vode i pokupite čaure za sačmaru (ili SAČMARU, ako je niste pokupili malopre). Ovo je TAJNA #3. Vratite se podvodnim tunelom do sobe sa prekidačem. Upotrebite ga da isušite vodu i spustite se dole.

(Ako smatrate da tajna #2 nije vredna truda, skliznite niz rampe u vodu pa plivajte napred do malog četvrtastog otvora. Uzmite tajnu #3 i ili ubijte krokodila kroz mali otvor ili se plivajte do veće sobe prekidačem. Sada upucajte krokodila odatle ili upotrebite prekidač da isušite vodu, spustite se dole i ubijte krokodila na suvom.)

Idite do kraja sada suvog tunela i popnite se stepenicama desno. Naći ćete se na vrhu ogromne šestospratne prostorije sa brojnim platformama i terasama. Ovaj deo nivoa se svodi na pronalaženje četiri prekidača da otvorite četvoro različitih vrata - nazvanih po Toru, Atlasu, Neptunu i Damoklu. (Thor, Atlas, Neptune, Damocles. Ako ne znate mitove na koje se odnose, možete malo istraživati.) Iza svakih vrata je nekakva opasnost, zajedno sa jednim od četiri ključa koji su vam potrebni da otvorite izlaz.

U slučaju da se izgubite ili zaboravite da povučete neki prekidač, možete se uvek peti gore i dole između različitih spratova. Evo kako prostorija izgleda: Svi prekidači su na centralnoj građevini, a vrata oko ivice. Šesti (najviši) sprat = Neptun vrata. Peti sprat = Tor prekidač. Četvrti sprat = Damokle prekidač i Atlas vrata. Treći sprat = Tor vrata. Drugi sprat = Neptun prekidač i Damokle vrata. Prvi (najniži) sprat = Atlas prekidač i izlaz.

Skočite iz zaleta na građevinu u sredini, gde ćete naleteti na 3 slepa miša. Pobijte ih i pređite na drugu stranu. Spustite se dole i pronađite i upotrebite TOR PREKIDAČ. Preskočite mali četvrtasti otvor i ubijte još 2 slepa miša. Sada skočite natrag do prekidača.

Na platformi preko procepa je siva ploča. (Desno kada ste okrenuti prema Tor prekidaču.) Kada stanete na nju otvoriće se tajna vrata u prizemlju koja se posle kraćeg vremena zatvaraju. (Pre nego što skočite na ploču, uverite se da je Larino zdravlje na 100% i snimite poziciju ako možete.)

Hodajte do ivice licem prema ploči preko puta. Odskočite i skočite iz zaleta na doskočite na desnu stranu ploče. Okrenite se levo, pa odskočite dva puta nazad, držeći Akciju tako da padnete i visite držeći se za ivicu. Pustite se i padnite na platformu ispod. Odskočite jednom, pa skočite unazad (salto) dole na sledeći niži sprat. Izvucite pištolje i ubijte 2 slepa miša koji napadaju, dok trčite (ili trčite/skačete da bi brže prešli rastojanje) pravo napred duž duge platforme. Nastavite da trčite dok padate na sledeći niži sprat i protrčite kroz mala vrata. Unutra je TAJNA #4, veliki paketić i municija za magnum. (NAPOMENA: Ne morate ubiti slepe miševe dok silazite, ali onda će vas čekati napolju.)

Izađite iz tajne prostorije i idite okolo do daleke strane centralne građevine da nađete ATLAS PREKIDAČ. Povucite ga. Idite uz stepenice u uglu do kraja. Skočite uvis da zgrabite platformu iznad i popnite se. Hodajte do kraja ove platforme. Na platformi preko i desno od vas trebalo bi da vidite municiju za magnum. Spremite oružje, skočite preko, ubijte slepog miša, pa pokupite municiju.

Okrenite se, skočite natrag na platfromu desno, a odatle skočite i zgrabite ivicu centralne građevine. Popnite se, pa idite levo da nađete i povučete NEPTUN PREKIDAČ.

Skočite iz mesta sa centralne građevine na vrh stepenica desno od DAMOKLE VRATA, koja su još zatvorena. Na platformi iznad vrata je veliki paketić. Uzmite ga sada, jer kasnije kada se vratite verovatno će Pjer vrebati okolo. Onda se vratite na vrh stepenica i okrenite se prema centralnoj građevini. Hodajte do ivice i skočite iz mesta da zgrabite ivicu. Popnite se.

Idite do daleke desne strane platforme i skočite iz zaleta preko na sledeću platformu. Prevrnite se, izvlačeći oružje, i ubijte 2 slepa miša. Skočite natrag na centralnu građevinu i idite napred i desno. Skočite iz mesta sa ivice da zgrabite platformu preko puta. Popnite se, okrenite se desno i popnite se na sledeću platformu. Ubijte još 2 slepa miša. Okrenite se i skočite natrag na centralnu građevinu.

Popnite se preko bloka na drugu stranu gde ćete naći DAMOKLE PREKIDAČ. Ubijte slepog miša koji pokušava da pokvari Larinu frizuru, pa povucite prekidač. Okrenite se levo. Preko procepa videćete mali paketić na platformi. Skočite preko da ga uzmete pa skočite natrag do prekidača.

Popnite se natrag preko bloka. Skočite uvis da zgrabite ivicu otvora u centralnoj građevini i popnite se na sledeći sprat (peti). Odatle skočite iz zaleta na dno stepeništa u obliku L ispod i levo od vrata kroz koja ste ušli u ovu oblast. (Jasno su osvetljena visoko iznad.) Ubijte još jednog slepog miša kada doskočite, pa idite do vrha stepeništa.

Preko puta videćete NEPTUN VRATA. Preskočite do njih i uđite unutra (snimite poziciju ako možete). Uskočite u bazen i plivajte na dole dok vas jaka struja vuče u tom pravcu. Napred je kapija, ali ne idite još tamo. Umesto toga, potražite otvor levo, malo iznad dna. U ovom udubljenju je poluga. Povucite je da otvorite kapiju i isključite struju. Ako imate dosta vazduha, okrenite se i plivajte dole i levo. Zgrabite NEPTUN KLJUČ, okrenite se i plivajte napred pa na gore do bazena da izronite. Ako nemate mnogo vazduha nakon povlačenja poluge, okrenite se i plivajte dole i desno, pa gore do bazena po vazduh. Onda opet zaronite, plivajte napred da dobijete ključ, pa se vratite do površine.

Izađite iz Neptunove sobe, skočite natrag na centralnu građevinu i spustite se dva sprata niže. Sada kada ste počeli da sakupljate ključeve, vaš omiljeni snajperista, Pjer, će početi da puca u Laru dok bude išla od vrata do vrata. Trudite se da što više budete u zaklonu, i ako uzvratite vatru, koristite samo pištolje da ne bi uzalud trošili municiju. Takođe, dole su 2 lava koja lunjaju okolo s njim, pa ne silazite na zemlju dok ih ne ubijete.

Priđite ATLAS VRATIMA sa oružjem na gotovs. Ubijte gorilu koji vreba unutra. Stanite na ploču da otvorite kapiju pa protrčite kroz nju. Zgrabite mali paketić u jami levo. Popnite se iz jame i HODAJTE uz rampu. Okrugla stena počeće da se kotrlja prema vama. Skočite unazad u rupu u kojoj ste dobili paketić i trčite napred do prednje ivice. Stena će preći iznad vaše glave i upasti u jamu. Popnite se napolje, idite uz rampu, pa se popnite na platformu levo. Popnite se na sledeću platformu i uzmite ATLAS KLJUČ. Spustite se dole i izađite iz sobe.

Skočite iz zaleta natrag na centralnu građevinu. Idite levo i spustite se na sprat ispod. Uđite kroz TOR VRATA. Napredujte polako niz stepenice dok 'disko-lopta' na plafonu ne počne da ispaljuje munje. Obratite pažnju da munje pogađaju samo tamnije kvadrate na podu. Da prođete bez imalo štete, hodajte desno, držeći se uz zadnji zid. Onda se okrenite levo, prema tamnoj ploči na podu sasvim desno. Hodajte prema njoj pa zaronite i zakotrljajte se (Hodanje + Skok + Napred) preko tamnog kvadrata i otrčite u sledeću sobu.

Sada dolazi druga faza. Iznad je ogromni čekić. Na podu je ploča za aktiviranje. Stojte na ploči dok ne čujete zvuk, pa odskočite. Čekić će udariti o zemlju, zajedno sa nekoliko velikih pokretnih kamenih blokova. Idite do bloka blizu čekića i odgurajte ga do platforme tako da se možete popeti na nju. Pratite platformu do sledećeg pokretnog bloka. Povucite ga tri puta, pa se popnite na njega. Odatle, skočite iz mesta da zgrabite visoki stub. Popnite se i uzmite mali paketić. Okrenite se levo i skočite iz zaleta da zgrabite platformu iza. Popnite se, uđite u udubljenje i uzmite TOR KLJUČ. Vratite se na platformu, skočite natrag na stub, i spustite se na nižu platformu, pa na pod. Ponovite pokret sa zaranjanjem-i-kotrljanjem da prođete pored zamke s munjama, i izađite iz sobe.

Idite natrag preko staze do centralne građevine i spustite se na sprat ispod. Skočite preko do stepenica pored DAMOKLE VRATA i utrčite brzo unutra, da ne bi bili laka meta za msje Dipona.

Mačevi koji vise s plafona još nisu opasni. Prođite kroz spoljnu sobu u odaju iza i uzmite DAMOKLE KLJUČ. Popnite se na platformu iznad i pokupite čaure za sačmaru i mali paketić. Sada se spustite i HODAJTE vrlo oprezno napolje kroz sobu sa mačevima. Delimično možete koristiti senke mačeva na zemlji da vidite gde će pasti. Međutim, zbog osvetljenja, to nije precizno. Idite korak po korak, slušajući "svuš" zvuk mačeva koji padaju, i držite se blizu zidova i stubova, i preživećete.

Kada izađete, Pjer će biti spreman za malo akcije. Pucajte u njega iz pištolja, skrivajući se iza zaklona koliko možete, dok on ne nestane. Onda ubijte ona 2 lava odozgo pre nego što se spustite dole. Upotrebite vaša 4 ključa u ključaonicama na zidu i izađite iz nivoa.

AKO VAS ZANIMA: Radi se, manje-više, o grčkim mitovima - Atlas je džin koji drži svet na svojim ramenima, a što se tiče Damokla dovoljno je spomenuti frazu "Damoklov mač mu/joj visi nad glavom". Međutim, Neptun i Tor se ne uklapaju baš najbolje, pošto je Neptun latinski naziv za Posejdona - grčkog boga mora, dok je Tor skandinavski bog groma - sličan grčkom bogu Zevsu. (Stvarno ne znam što nisu stavili grčka imena za sva četiri boga.) - Prim. prev.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]