Nivo 2: CITY OF VILCABAMBA (Grad Vilkabamba)

Neprijatelja: 19 Predmeta: 13, uključujući srebrni ključ (Silver Key) i zlatnog idola (Gold Idol) Tajne: 3

Ciljevi: U prvom delu nivoa, istražujete oblast oko bazena da nađete dva predmeta: srebrni ključ i zlatnog idola. Srebrni ključ otvara vrata u drugi deo nivoa. Tu ćete naći zgradu sa troja vrata, od kojih su samo jedna otvorena. Uđite kroz prva da nađete prekidač koji otvara druga. Uđite kroz druga da nađete prekidač koji otvara treća. Uđite kroz treća da nađete izlaz, koji ćete otvoriti zlatnim idolom.

Opis: Spremite oružje jer vas čopor od 4 vuka očekuje u pećini iza ulaza. Iza ove oblasti je velika mreža malih soba i pećina koje okružuju centralnu oblast sa bazenom. Radi jednostavnosti, poći ćemo napred i desno. Držite te pištolje u rukama, pošto Lara može primetiti neka od stvorenja – naročito slepe miševe – pre vas.

U sledećoj oblasti je usamljeni vuk. Kada ga ubijete, krenite ka dalekom zidu pa onda levo. U ovom hodniku ćete susresti 3 slepa miša, koji će se spustiti s plafona kad se približite. Kada stignete do ugla, još jedan vuk napada. Kada je mrtav, pretražite žbunje da bi pronašli mali paketić za prvu pomoć. Skrenite za ugao i nastavite napred, susrećući još 5 slepih miševa. (Obratite pažnju na zaključana vrata i ključaonicu. Vratićete se kasnije.) Kad stignete do kraja dugog hodnika, skrenite opet levo i nastavite, ubijajući još jednog slepog miša. Kada stignete do kraja kratkog prolaza, skrenite i ubijte još jednog slepog miša pa se vratite u glavni hodnik, koji vodi do velike centralne prostorije sa bazenom.

Priđite desnim vratima niske zgrade – štale – pored bazena. Medved je unutra, pa sklonite pištolje, protrčite kroz vrata i odmah se popnite na platformu iznad. Ubijte medveda sa sigurnog mesta i pokupite mali paketić kad ste već tamo. Siđite i vratite se do bazena.

Skočite u vodu i plivajte do kraja tunela, pa skrenite desno. Nastavite napred i gore dok ne budete mogli da skrenete desno. Nađite polugu na zidu i povucite je da otvorite poklopac iznad. Izronite i duboko udahnite. (Pazite da ‘merač vazduha’ pokazuje da je pun pre nego što nastavite.) Zaplivajte dole i dalje od poklopca do suprotnog ugla podvodne prostorije (napred i levo). Tu ćete naći drugu polugu. Povucite je da otvorite vrata negde drugde, pa se vratite do poklopca i izađite iz vode. Ova soba sadrži TAJNU #1, mali paketić. Prekidač u uglu otvara izlazna vrata, koja vas vraćaju u glavnu prostoriju.

Vratite se do bazena i zaronite duž tunela, ali ovoga puta skrenite levo. Kada dođete to podvodnog tunela sa plavim pločicama, levo od vas, skrenite u njega i pratite ga dok ne budete mogli da izronite. Izađite iz vode i pronađite vrata koja ste maločas otvorili podvodnom polugom. Iza je mala soba koja sadrži mali paketić i municiju za magnum - TAJNU #2. Vratite se do glavne prostorije podvodnim putem kojim ste došli.

Sada okrenite leđa štali (zgradi sa medvedom i dvoje vrata) i potražite pogledom zgradu sa vratima i prekidačem. Povucite prekidač i uđite. Idite uz stepenice do prozora, pa iz zaleta preskočite preko puta. U sledećoj prostoriji je pod od lomljivih ploča, a zid iza je oslikan lobanjama. Trčite preko ploča i skočite da se dočekate na platformu s druge strane. Tu, u udubljenju, je veliki paketić. Ako promašite i padnete dole, ne brinite. Samo pronađite jedinu kocku u zidu koja izgleda drugačije. Postavite Laru ispred nje i pritisnite i držite Akciju (Ctrl). Lara će čučnuti, pokazujući da je spremna vuče (nazad/strelica dole) ili gura (napred/strelica gore) kocku. Izvucite je i iskoristite da se popnete na platformu iznad da bi dobili paketić. Kada ste završili, gurnite je napred nekoliko puta u sledeću sobu.

Ubijte slepog miša kojeg ćete tamo sresti, pa nastavite do udaljenog kraja sobe. Popnite se na nisku platformu i pokupite SREBRNI KLJUČ (silver key) i ZLATNOG IDOLA (gold idol), iz udubljenja sa svake strane.

Vratite se do pokretne kocke i iskoristite je da se popnete na platformu gore. Idite do leve strane platforme u obliku L, ubijajući 2 slepa miša usput. Pokupite veliki paketić na podu levo od prozora. Onda se popnite na prozor i spustite se u prolaz ispod.

Pratite prolaz do zaključanih vrata koja ste videli ranije. Upotrebite ključ koji ste maločas našli da bi ih otvorili. Uđite i ili trčite/skačite pored zamke sa strelicama ili izvedite zaranjanje-i-kotrljanje (Hodanje + Skok + Napred, tj. Shift+Alt+strelica gore) da bi je izbegli.

U otvorenoj oblasti iza se nalazi 5 vukova. Produžite oprezno i neće vas napasti svi odjednom. Prva dva su sa leve i desna strane vrata; ostali će vam prići kad zađete dalje u prostoriju – jedan sa desne, jedan sa leve strane i treći sa stepenica.

Kada su svi mrtvi, idite uz stepenice i kroz vrata levo (jedina koja su otvorena). Sledite prolaz do sobe sa bazenom i nekim stepenicama i terasama (platformama). Idite do vrha stepeništa, dođite do ivice, pa skočite i zgrabite platformu ispred. Popnite se, i sa ove platforme skočite iz zaleta dijagonalno (ukoso) preko bazena na sledeću. Idite kroz vrata i uz stepenice. Izvucite pištolje i ubijte slepog miša koji će napasti kada se pojavite na sledećoj platformi. Preskočite iz zaleta do sledeće terase i nastavite do vrha. Ubijte još jednog slepog miša, pokupite mali paketić i povucite prekidač da bi se otvorila desna vrata dole ispred zgrade.

Izađite iz ove sobe kroz druga vrata (ne stepenicama). Bezbedno se spustite na crveni krov, gde ćete naći municiju za sačmaru i, na drugom kraju krova, mali paketić. Spustite se ispred zgrade i uđite na desna vrata.

U prostoriji sa bazenom idite uz stepenice desno. Skočite iz zaleta, uhvatite ivicu platforme ispred i popnite se. Okrenite se licem ka platformi iznad, stupite na lomljive ploče i brzo skočite natrag na platformu. Sada dođite do ivice platforme, skočite uvis da zgrabite ivicu (Skok + Akcija) i popnite se. Okrenite se, dođite do ivice, zgrabite ivicu sledeće, više platforme i popnite se. Skočite iz zaleta na sledeću terasu i iz mesta na onu posle. Izvucite pištolje i skočite iz zaleta do terase kod vrata. Ubijte slepog miša i uđite.

Na vrhu stepeništa je još jedna soba sa prekidačem. Povucite ga da otvorite poslednja vrata dole. Izađite kroz vrata na krov, uz dva bezbedna silaska da bi stigli do zemlje. Ili, ako vam se tako više sviđa, vratite se niz stepenice, izađite na terasu i pokušajte da zaronite u bazen dole (Hodanje + Skok + Napred). Izađite iz vode, vratite se ispred zgrade i uđite kroz srednja vrata.

Produžite oprezno. Tri sečiva počeće da se ljuljaju tamo-vamo kad se približite. Prelazite jedno po jedno, stojeći uza zid (bilo levi ili desni) i trčeći kad se sečivo zaljulja u suprotnom pravcu. Iza sečiva je kapija (vidite li medveda iza?) i prekidač. Povucite ga i pod će se otvoriti, a Lara će upasti u bazen.

Plivajte napred i na desno kroz mali podvodni otvor negde na pola puta između površine vode i dna. Pratite ovaj prolaz i nastavite dok ne budete mogli da izronite. Popnite se stepenicama do sobe gde ćete naći prekidač. Upotrebite ga da otvorite kapiju ispred izlaznih vrata (na jednom kraju bazena dole). Sada možete bezbedno ubiti medveda. Kada bude mrtav, skočite dole u bazen, izađite iz vode i krenite ka stepeništu levo od izlaznih vrata (onih zlatnih).

Na vrhu stepeništa je prekidač koji zaustavlja sečiva. Međutim, nije potrebno to učiniti jer se nećete vraćati tuda. Naspram prekidača i malo na levo je prolaz. Uđite i spustite se dvaput da nađete TAJNU #3, Uzi municiju. Popnite se natrag do sobe sa prekidačem i stepenicama do izlaza. Upotrebite ZLATNOG IDOLA da otvorite vrata i završite nivo.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo] [Spisak svih nivoa]